Krzysztof Rębilas
Zakład Fizyki, Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
    Strona główna
    Materiały dla studentów
    Publikacje
    KontaktInstrukcje do ćwiczeń laboratoryjnych z fizyki

  Pochodna i różniczka funkcji

  Ćw. 1:
  Gęstość ciał stałych


  Ćw. 2:
  Waga hydrostatyczna


  Ćw. 3:
  Waga Mohra


  Ćw. 4:
  Piknometr


  Ćw. 5:
  Przyspieszenie grawitacyjne


  Ćw. 9:
  Krzywe Lissajous


  Ćw. 10:
  Prędkość dźwięku


  Ćw. 11:
  Rozszerzalność liniowa


  Ćw. 12:
  Rozszerzalność objętościowa


  Ćw. 14:
  Ciepło topnienia


  Ćw. 15:
  Entropia


  Ćw. 16:
  Elektrokalorymetr


  Ćw. 22:
  Wilgotność powietrza


  Ćw. 23:
  Współczynnik lepkości cieczy


  Ćw. 24:
  Napięcie powierzchniowe


  Ćw. 31:
  Mostek Wheatstone'a


  Ćw. 32:
  Ogniwa elektryczne


  Ćw. 33:
  Sprawność urządzeń


  Ćw. 34:
  Elektroliza


  Ćw. 37:
  Zjawiska termoeletryczne


  Ćw. 38:
  Lampy elektronowe


  Ćw. 41:
  Współczynnik załamania światła


  Ćw. 42:
  Ogniskowa soczewki


  Ćw. 43:
  Refraktometr


  Ćw. 44:
  Absorpcjometria


  Ćw. 45:
  Polarymetr


  Ćw. 46:
  Spektrometr


  Ćw. 47:
  Laser i siatka dyfrakcyjna


Zadania tekstowe

Technologia Żywności i Żywienie Człowieka:

Geodezja:

Zadania.pdf

Zadania (zestawy I-VI).pdfWykłady

Inżynieria Środowiska / Inżynieria i Gospodarka Wodna:


Wykłady 2016/2017
Geodezja:


Wykłady 2016/2017All rights reserved